Om first.math - matematik på første studieår

first.math-siderne indeholder en række ressourcer, der bruges i forbindelse med undervisningen i matematik på 1. studieår på det

på Aalborg Universitet.

Ideen med first.math-siderne er, at man som studerende kan finde forskelligt materiale, der supplerer selve undervisningen. Det drejer sig bl.a. om små film, pencasts, screencasts, supplerende opgaver, oversigtsslides osv. Dette materiale kan man vende tilbage til efter behov, både i løbet af det 1. studiår og senere i uddannelsen.

Materialet på disse sider er udarbejdet af medarbejdere ved Institut for Matematiske Fag . Dette er sket med økonomisk støtte fra School of Engineering and Science (SES), School of Information and Communication Technology (SICT), School of Architecture, Design and Planning (SADP) og School of Medicine and Health (SMH).

Vi håber, at du som studerende vil få stor glæde af de ressourcer, vi her har stillet til rådighed.

Med venlig hilsen
Søren Højsgaard
Institutleder, Institut for Matematiske Fag